صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
داروسازی 88 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مهرداد ایازی دوشنبه ششم تیر ۱۳۹۰
 

 

رتبه بندی کلی دانشکده های داروسازی کشور

رتبه‌

 دانشکده‌

امتیاز

دانشکده‌ فرضی‌

 برتر

۱۰۰

رتبه‌ اول‌

 تهران

۵۱/۶۴

   اصفهان ۳۶/۶۴

رتبه دوم 

 تبریز

۷۹/۶۳

رتبه‌ سوم‌

 اهواز

۸۷/۵۳

   شهیدبهشتی ۵۴/۵۳
   مشهد ۰۷/۵۳

 رتبه‌ چهارم‌ 

 شیراز

۸۲/۵۱

رتبه‌ پنجم‌ 

 ساری

۶۳/۴۴

 کرمان

۲۱/۴۴

رتبه‌ ششم‌

 آزادتهران

۳۱/۳۹

 به نقل از سایت معتبر پزشکان بدون مرز

اسلایدر

دانلود آهنگ